Witamy
Nasz klient
Historia
Nasz klient
Nasz klient
Charakterystyka prac geodezyjnych
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Nasza oferta
Wybrane Realizacje
Kontakt

Wybrane realizacje


Kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego


Budownictwo przemysłowe

Powieksz Zakład Swedwood Poland S.A. (Zbąszynek - Chlastawa)
Zakład Swedwood Poland S.A. (Zbąszynek - Chlastawa)

Powieksz Zakłady Mięsne "Sobkowiak" (Siedlec)
Zakłady Mięsne

Powieksz Zakład 'ISOwent' - Wolsztyn - Berzyna (realizacja 2007r.)
Zakład 'ISOwent' - Wolsztyn - Berzyna (realizacja 2007r.)

Powieksz Zakład 'Onix' - Zakrzewo (realizacja 2008r.)
Zakład 'Onix' - Zakrzewo (realizacja 2008r.)

Budownictwo użyteczności publicznej

Powieksz Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" (Wolsztyn) - współwykonawstwo
Powieksz Basen 'Pływalnia Wolsztyn' - ul. Komorowska (realizacja 2007/2008r.)
Basen 'Pływalnia Wolsztyn' - ul. Komorowska (realizacja 2007/2008r.)

Budownictwo mieszkaniowe i biurowe

Powieksz Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej (Wolsztyn, ul.Garbarska)
Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej (Wolsztyn, ul.Garbarska)

Powieksz Budynek socjalno-biurowy (ZM "Sobkowiak" - Siedlec)
Budynek socjalno-biurowy (ZM

Budownictwo sakralne

Powieksz Kościół Parafii pw. Św. Józefa (Wolsztyn)
Kościół Parafii pw. Św. Józefa (Wolsztyn)

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu


Powieksz Kablowe przyłącza elektroenergetyczne Niskiego Napięcia
Kablowe przyłącza elektroenergetyczne Niskiego Napięcia

Powieksz Napowietrzna linia elektroenergetyczna Wysokiego Napięcia 110kV
Powieksz Kablowe linie elektroenergetyczne Średniego Napięcia 15kV wraz z infrastrukturą
Powieksz Sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej
Powieksz Sieć grzewcza - pary technologicznej
Powieksz Kablowa linia elektroenergetyczna Średniego Napięcia 15kV
Kablowa linia elektroenergetyczna Średniego Napięcia 15kV

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne dla budownictwa drogowego, pomiary specjalne


Powieksz Ulica - łącznik ul.Lipowa-Żeromskiego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Wolsztyn)
Powieksz Droga gminna - ul.Piaskowa - obejście zakładu (Siedlec)
Droga gminna - ul.Piaskowa - obejście zakładu (Siedlec)
Powieksz Infrastruktura drogowa na terenach przemysłowych (Wolsztyn - Berzyna)
Powieksz Rondo \'Solidarności\' - ul.Poznańska, Wodna, Wschowska, Drzymały (Wolsztyn)
Rondo \'Solidarności\' - ul.Poznańska, Wodna, Wschowska, Drzymały (Wolsztyn)

01.png
Powieksz Powieksz

Opracowania kameralne, mapy, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej

Mapy do celów projektowych, mapy syt.-wys., mapa zasadnicza

Powieksz Mapa zasadnicza/sytuacyjno-wysokościowa - technologia analogowa
Mapa zasadnicza/sytuacyjno-wysokościowa - technologia analogowa
Powieksz Mapa zasadnicza i do celów projektowych (Łagów) - technologia numeryczna
Powieksz Mapa zasadnicza i do celów projektowych (Boczów) - technologia numeryczna
Mapa syt.-wys. i do celów projektowych (Lubrza) - technologia numeryczna

Mapy inwentaryzacji powykonawczych

Powieksz Zurbanizowane tereny zaplecza dla rolnictwa (Chobienice) - fragment
Powieksz Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej (Wolsztyn, ul.Garbarska) - fragment
Powieksz Zakład Swedwood Poland S.A. (Zbąszynek - Chlastawa)
Zakład Swedwood Poland S.A. (Zbąszynek - Chlastawa)

Opracowania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

Powieksz Rozgraniczanie nieruchomości i wznawianie znaków granicznych - mapa poglądowa w technologii numerycznej
Powieksz Projekt podziału nieruchomości
Powieksz Dokumenty do dokonania zapisu notarialnego i wpisów w KW po podziale nieruchomości
Powieksz Mapa ewidencyjna wraz z okazaniem granic działek - mapa przeglądowa w technologii numerycznej
Powieksz Projekt konsolidacji/scalenia działek ewidencyjnych - koncepcja graficzna
Projekty konsolidacji działek ewidencyjnych - koncepcje wstępne

Opracowanie geodezyjnych planów realizacyjnych

Powieksz Hala produkcyjna Zakładu Swedwood Poland S.A. (Zbąszynek - Chlastawa) - fragment planu
Powieksz Kościół Parafii pw. Św. Józefa (Wolsztyn)
Powieksz Hala produkcyjna Zakładów Mięsnych "Sobkowiak" (Siedlec) - fragment planu
Hala produkcyjna Zakładów Mięsnych

Numeryczne modele terenu (NMT)

Powieksz Przestrzenny numeryczny model ukształtowania terenu (Łagów)
Model ukształtowania terenu (Łagów)

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w opracowaniach kameralnych

Powieksz Mapa do celów projektowych - technologia numeryczna
Powieksz Projekt zagospodarowania terenu - na jego podstawie opracowany geodezyjny plan realizacyjny
Powieksz Projekt zagospodarowania terenu II - na jego podstawie opracowany geodezyjny plan realizacyjny
Powieksz Mapa inwentaryzacyjna - technologia numeryczna, rozwarstwienie wg sieci branżowych
 Mapa inwentaryzacyjna - technologia numeryczna, rozwarstwienie wg sieci branżowych

Wolsztyńska TopLista najlepszych stron www

Witamy
Nasz klient
Nasza Oferta
Kontakt
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Historia
Schemat realizacji prac geodezyjnych

Realizacja: Pixeldreams.pl | Aktualizacja: lipiec 2014r.

Biegły Sądowy w dziedzinie geodezji i kartografii Audyty energetyczne - termomodernizacyjne